Literatura i Kultura Popularna

Seria „Literatura i Kultura Popularna” powstała w 1991 roku jako efekt współpracy zajmujących się literaturą i kulturą popularną badaczy z wielu ośrodków naukowych w Polsce. Jest pierwszym i najstarszym pismem w Polsce, które zajmuje się naukowo niedocenianą przez lata, a przecież wszechobecną, dynamicznie się rozwijającą, wieloaspektową i bardzo interesującą literaturą i kulturą popularną. Działalność czasopisma ma służyć przede wszystkim rozwijaniu ciągle jeszcze w Polsce mało zaawansowanych, szeroko pojętych badań nad międzynarodową literaturą i kulturą popularną, wymianie myśli naukowej pomiędzy badaczami, rozpowszechnianiu wiedzy dotyczącej otaczających nas „produktów kultury” współczesnego świata, ich korzeni, tradycji, ewolucji, perspektyw rozwoju, niesionych przez nie wartości i płynących z nich – ewentualnych – zagrożeń.

Zapraszamy do współpracy autorów zarówno polskich, jak i zagranicznych. Czasopismo ukazuje się w cyklu rocznym. Publikujemy artykuły poświęcone różnym aspektom i zjawiskom literatury i kultury popularnej polskiej i światowej: mediom, grom fabularnym (RPGs), filmom gatunkowym, poszczególnym gatunkom, autorom i tematom literatury popularnej, adaptacjom literackim, filmowym, przekładom na języki innych sztuk, gatunkom z pogranicza sztuk, jak np. komiks, liternet. Interesują nas także prace omawiające zagadnienia definicyjne, genologiczne, obiegi literatury, właściwości rynku, specyfikę odbiorców, socjologię i psychologię odbioru etc. Chętnie widzimy na naszych łamach prace interdyscyplinarne reprezentujące i łączące osiągnięcia różnych dziedzin nauki, niekoniecznie wyłącznie humanistycznych. Tematyka poszczególnych numerów może być częściowo problematyzowana. Informacja o planowanej tematyce głównej będzie się pojawiała na stronie internetowej pisma.

Abstrakty artykułów opublikowanych w Literaturze i Kulturze Popularnej znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), a także w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (na podstawie stosownej umowy między WUWr a CEJSH), jak również w Federacji Bibliotek Cyfrowych i Europeanie. Dzięki porozumieniu Wydawnictwa z MLA Directory of Periodicals egzemplarze czasopisma są wysyłane również do bazy Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest).

                                        

 

Wersja podstawowa czasopisma: papierowa.

Unikatowy adres czasopisma: lkp.wuwr.pl

Rocznik. Format B5

ISSN: 0867-7441

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy