Literatura i Kultura Popularna, 23, 2017, ss.261

Articles

Editorial pages and table of contents

Download articleDownload article

Poznámky k slovenskému a poľskému výskumu populárnej literatúry

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.1

AbstractDownload articleDownload article

národné kontexty, populárna literatúra a kultúra, umelecká literatúra, masová literatúra, systém literatúry, gýč, konteksty krajowe, literatura i kultura popularna, literatura wysokoartystyczna, literatura masowa, system literatury, kicz, national contexts, popular literature and culture, artistic literature, mass literature, system of literature, kitsch

Польша в русскоязычной фантастике: „чужой” cреди „своих”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.2

AbstractDownload articleDownload article

pусскоязычная фантастика, культурные стереотипы, альтернативная история, fantastyka rosyjskojęzyczna, stereotypy kulturowe, historia alternatywna, Russian-language fiction, cultural stereotypes, alternative history

Gdzie kończy się literatura? Głos Pana i Golem XIV — Stanisława Lema „resztki (po) powieści”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.3

AbstractDownload articleDownload article

Stanisław Lem, powieść, konwencja literacka, psychoanaliza, fantazjowanie, Stanisław Lem, novel, literary convention, psychoanalysis, daydreaming

Неземні тварини у слов’янській науковій фантастиці

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.4

AbstractDownload articleDownload article

позаземне життя, тварини позаземне, еволюція, наукова фантастика, cлов’янськa література, życie pozaziemskie, pozaziemskie zwierzęta, ewolucja, science fiction, literatury słowiańskie, non-terrestrial life, extraterrestrial animals, evolution, science fiction, slavic literatures

SMOK to nie smok. Legendy polskie w XXI w.

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.5

AbstractDownload articleDownload article

polska kultura popularna XXI w., polska literatura fantasy, legendy polskie, Robert M. Wegner, Tomasz Bagiński, Polish popular culture of the 21st century, Polish fantasy literature, Polish legends, Robert M. Wegner, Tomasz Bagiński

Między wzniosłością a upodleniem. Obrazowanie oraz znaczenie śmierci w fantasy przygodowej i mitopoetyckiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.6

AbstractDownload articleDownload article

literatura fantasy, fantasy przygodowa, fantasy mitopoetycka, śmierć w literaturze, literatura popularna, J.R.R. Tolkien, R.E. Howard, U.K. Le Guin, F. Leiber, fantasy literature, sword and sorcery, mythopoeic fantasy, death in literature, popular literature, J.R.R. Tolkien, R.E. Howard, U.K. Le Guin, F. Leiber

Wierzenia z perspektywy estetyki japońskiej. Mushishi Yuki Urushibary

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.7

AbstractDownload articleDownload article

estetyka, Japonia, manga, shinto, animizm, aesthetic, Japan, manga, shinto, animism

Układy przestrzenne i zagadki osobowości. Niezwykły przypadek doktora Jekylla i pana Hyde’a Roberta Louisa Stevensona

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.8

AbstractDownload articleDownload article

alter ego, przestrzeń artystyczna, powieść grozy, Robert Louis Stevenson, rozdwojenie jaźni, alter ego, artistic space, horror fiction, Stevenson Robert Louis, multiple personality

Kryminał(ki) dla najmłodszych. O nurcie polskiej literatury kryminalnej adresowanej do dziecięco-młodzieżowego czytelnika po roku 1989. Rekonesans

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.9

AbstractDownload articleDownload article

literatura kryminalna, dziecko, nastolatek, 1989, literatura polska, crime fiction, child, teenager, 1989, Polish literature

Transformacje wzorców baśniowych w literaturze dziecięcej obecnej na współczesnym rynku wydawniczym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.9.10

AbstractDownload articleDownload article

baśń, literatura dla dzieci, literatura dziecięca, renarracja, intertekstualność, fairy tale, children’s literature, retelling, adaptation, intertextuality

Córka cieni — od typologii sieroty i children studies do pamięci protetycznej i memory boom

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.9.11

AbstractDownload articleDownload article

sierota, poszukiwanie tożsamości, wpływ historii, orphan, searching of identity, influence of history

Kontrasty i syntezy. Retoryczne obrazy miast ogrodów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.9.12

AbstractDownload articleDownload article

miasto ogród, Warszawa, Podkowa Leśna, retoryka, utopia, kontrast, garden city, Warsaw, Podkowa Leśna, rhetoric, utopia, contrast

W  co grają bohaterowie literatury latynoamerykańskiej?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.9.13

AbstractDownload articleDownload article

gry, literatura, Ameryka Łacińska, games, literature, Latin America

Edgar Allan Poe: A question of sport

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.9.14

AbstractDownload articleDownload article

Edgar Allan Poe, sport, literatura amerykańska, Edgar Allan Poe, sport, American literature

Zur (R)Evolution des Populären. Christian Kracht und seine Bedeutung für die Popliteraturforschung

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.9.15

AbstractDownload articleDownload article

Christian Kracht, recepcja, literatura pop, Christian Kracht, reception, pop literature, Christian Kracht, Rezeption, Popliteratur

Polemics and reviews

Dlaczego każdy kraj chce być cool?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.9.16

Download articleDownload article

cool, branding narodowy, marka kraju, efekt kraju pochodzenia, wyobrażenia społeczne, cool, nation branding, nation brand, country of origin effect, social imaginaries

Fantazje kreujące rzeczywistość

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.9.17

Download articleDownload article

popkultura, Stany Zjednoczone, spotkanie kultur, kultura amerykańska, popculture, the United States, meeting of cultures, American culture

Between the lines of Shakespeare’s philosophy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.9.18

Download articleDownload article

Szekspir, filozofia Szekspirowska, katolicyzm Szekspira, Szekspirowski mikrokosmos, Szekspirowska przyczynowość historyczna, szekspirowskie interpretacje biograficzne, Shakespeare, Shakespearean philosophy, Shakespeare’s Catholicism, Shakespearean microcosms, Shakespearean historical causation, Shakespearean biographical interpretations

Literackie wizerunki Romów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.9.19

Download articleDownload article

Romowie, Cyganie, literatura, literackie wizerunki Romów, Roma community, Gypsy, literature, images of Roma community members in literature

United we stitch: Reading The Cambridge Companion to Frankenstein

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.9.20

Download articleDownload article

Frankenstein, Mary Shelley, literatura gotycka, monstrualność, pisarki kobiecego gotyku, Frankenstein, Mary Shelley, Gothic fiction, monstrosity, female Gothic writers

Codifying chaos

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.9.21

Download articleDownload article

fantasy, teoria literatury, literatura angielska i amerykańska, science fiction, krytyka literacka, fantasy, theory of literature, science fiction, American and British Literature, literary criticism

What is science fiction for?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.9.22

Download articleDownload article

komunikacja literacka, socjologia fantastyki, socjologia literatury, literary communication, science fiction studies, sociology of literature

Lem i  Holocaust

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.9.23

Download articleDownload article

Stanisław Lem, Holocaust, literatura polska po 1945, fantastyka naukowa, trauma, Stanisław Lem, Holocaust, Polish literature after 1945, science fiction, trauma

Between the lines of Shakespeare’s philosophy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.9.24

Download articleDownload article

Szekspir, filozofia Szekspirowska, katolicyzm Szekspira, Szekspirowski mikrokosmos, Szekspirowska przyczynowość historyczna, szekspirowskie interpretacje biograficzne, Shakespeare, Shakespearean philosophy, Shakespeare’s Catholicism, Shakespearean microcosms, Shakespearean historical causation, Shakespearean biographical interpretations

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout