Articles

Kamila Kowalczyk : 0000-0001-7717-8905

Articles

Wycinki z polskiej grimmosfery. Baśnie ze zbioru Kinder- und Hausmärchen Wilhelma i Jakuba Grimmów w piśmiennictwie polskim (1865–1939)

AbstractDownload article

Jacob Grimm, Wilhelm Grimm, Grimm brothers, German literature, German culture, Polish culture

I żyła długo… i ciągle na nowo — sposoby przekształcania baśni o Czerwonym Kapturku w kulturze współczesnej. Analiza wybranych przykładów

AbstractDownload article

Transformacje wzorców baśniowych w literaturze dziecięcej obecnej na współczesnym rynku wydawniczym

AbstractDownload article

baśń, literatura dla dzieci, literatura dziecięca, renarracja, intertekstualność, fairy tale, children’s literature, retelling, adaptation, intertextuality

Recenzja: Dawno, dawno temu w  kulturze ponowoczesnej…

Download article

W szponach dyskursu? (Recenzja: „Czytanie menażerii. Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej”, red. Anna Mik, Patrycja Pokora, Maciej Skowera, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2016, ss. 259)

Download article

animal studies, children studies, literatura dziecięca, literatura młodzieżowa, literatura fantastyczna, badania kulturowe, children’s literature, young adult literature, fantasy literature, cultural studies

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout