Articles

Waldemar Bojakowski : 0000-0002-9813-2700

Articles

„Całemu miastu nadać odpowiednie obramowanie” — analiza tekstów prasowych na temat przygotowań do Wystawy Ziem Odzyskanych

AbstractDownload article

Dlaczego każdy kraj chce być cool?

Download article

cool, branding narodowy, marka kraju, efekt kraju pochodzenia, wyobrażenia społeczne, cool, nation branding, nation brand, country of origin effect, social imaginaries

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout