Articles

Anna Wiśniewska : 0000-0001-8761-5603

Articles

Córka cieni — od typologii sieroty i children studies do pamięci protetycznej i memory boom

AbstractDownload article

sierota, poszukiwanie tożsamości, wpływ historii, orphan, searching of identity, influence of history

Coś ty czarnemu kryminałowi zrobił, Chandlerze? (Patrycja Włodek, „Świat był przemoczoną pustką”. Czarny kryminał Raymonda Chandlera w literaturze i filmie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2015, ss. 322)

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout