Harry Potter jako zjawisko społeczno-kulturowe (perspektywa młodych badaczy) (Harry Potter: fenomen społeczny, zjawisko literackie, ikona popkultury, red. Weronika Kostecka i Maciej Skowera, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2014, ss. 187)

Anita Has-Tokarz

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Literatura i Kultura Popularna

21, 2015

Pages from 141 to 146

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout